Trænerplejeudvalg

  Dorte Dahl
Tlf. 27 14 19 50  E-mail: db-dahl@sport.dk
  Bettina Madsen
Tlf. 20 75 08 77  E-mail: bm@woa.dk
 
Udvalget består af ovenstående trænere/holdledere i klubben.