Etiske retningslinjer for klubskifter


Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra

modtagerklub til barn/forældre.

 

Det er DHFs holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed

ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved DHFs anbefalinger (U16).

 

Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den

skiftende ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig

med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det

kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at

være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som håndboldspiller efter

eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau.

 

Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifter i håndboldklubberne:

 

   1. Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved DHFs anbefalinger (U16)

   2. Når en spiller opfordres til klubskifte, bør det foregå på initiativ fra den afgivende

       klub

   3. Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode

   4. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt.

       klubskifte

   5. Klubskifter bør primært finde sted i sommerpausen og aldrig senere end

       tilmeldingsfristen til JHFs holdturnering.

 

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets

forældre:

 

   a) Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode

   b) Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde

   c) Skolegang/ uddannelse/lektier

   d) Spillerens modenhed

   e) Prøveperiode

   f) Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren

   g) Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre